• HAVZA BAZINDA SU POTANSİYELİ (MİLYAR M³)

    16 milyar m² . . Su potansiyeli (SHW 2006) Su potansiyeli (ECHAM5 2041-2070) Su potansiyeli (ECHAM5 2071-2099)

Su Kaynakları

Türkiye’de kullanılabilir su miktarı yılda yaklaşık 112 milyar m³’tür (DSİ, 2006). Hâlihazırda bu miktarın sadece %40’ı (yani 44 milyar m³) kullanılıyor. Türkiye’de su en çok tarım sektöründe sulamada tüketiliyor (33 milyar).

Türkiye, kişi başına düşen su miktarı 1.500 m³ olduğu için “su baskısı” yaşananan bir ülke olarak sınıflandırılır; bu miktar, birçok Avrupa ülkesine kıyasla oldukça düşük. İklim değişikliğinin etkisi hesaba katılmasa bile, ileride kişi başına düşen su miktarında azalma öngörülüyor.

Kullanılabilir su miktarının 21. yüzyıl boyunca değişmeyeceğini varsayarsak, nüfus artışından dolayı kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı 2050’de 1.200 m³’e düşecek. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) tahminlerine göre, Türkiye’nin nüfusu 2050 yılında yaklaşık 93 milyon olacak. TÜİK, 2075 yılında nüfusun daha az olacağını (82 milyon) tahmin ettiğine göre, söz konusu tarihte kişi başına düşen su miktarı biraz artarak yaklaşık 1.250 m³ olacak.

İklim değişikliği tahminlerine göre Türkiye’de yağış azalacak ve bunun sonucu olarak su kaynaklarında ve kullanılabilir su miktarında azalma görülecek. Bu durumda, kişi başına düşen su miktarı daha da azalacak. Nüfus ve iklim değişikliği tahminlerine göre, 2070’li yıllarda kişi başına düşen su miktarı (“su kıtlığı” düzeyi olan) 1.000 m³’den daha düşük olacak.

Haritada, Türkiye’deki havzaların su potansiyellerindeki olası değişimler görülüyor. Güneydeki havzalarda ciddi düşüşler yaşanırken, kuzeydeki havzalarda çok az değişiklik olacağı veya hiç değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.