HAKKIMIZDA

Bu web sitesi, Prof. Dr. Ömer Lütfi Şen tarafından Mercator-İPM Burs Programı kapsamında geliştirilmiştir. Bu sitenin amacı, özellikle lise öğrencilerine ve öğretmenlerine iklim değişikliği olgusunu açıklamak ve Türkiye açısından sonuçlarını göstermektir. Eğitim materyali olarak veya sadece sınıfta yapılacak tartışmalar için bir başlangıç noktası olarak kullanılabilir.

Bu sayfanın içeriği ve kullanılan grafikler Dr. Şen tarafından hazırlanmıştır ve 2012-2013 Mercator-İPM Araştırmacısı olarak yaptığı araştırmalara dayanmaktadır. A holistic view of climate change impact in Turkey
(“İklim değişikliğinin Türkiye üzerindeki etkilerine bütüncül bir bakış”) başlıklı projede, iklim değişikliğinin Türkiye üzerindeki etkileri konusundaki mevcut literatürü incelemiş ve çeşitli sektörlerden ek veriler toplamıştır. Şen’in çalışmalarında ortaya çıkan bulguları açık ve tutarlı bir biçimde sunan bu site, bu alanda bilgi sahibi veya uzman olmayan okuyuculara uygundur. Araştırmalar hakkında daha detaylı bilgi edinmek için, lütfen
VERİ BÖLÜMÜ'NÜ ziyaret edin.

Mercator-İPM Burs Programı, İstanbul Politikalar Merkezi-Sabancı Üniversitesi- Stiftung Mercator Girişimi’nin temel taşıdır. Programın amacı, Türkiye ve Almanya’nın yanı sıra, Türkiye ve Avrupa arasında akademik, siyasi ve sosyal bağları, seçkin bilimsel araştırmaları ve pratik politika çalışmalarını kolaylaştırmak yoluyla güçlendirmektedir. Girişim, 21. yüzyılda giderek daha global hale gelen dünyadaki zorluklarla başa çıkabilmek için bilgi edinmenin ve insan ve fikir değiş tokuşunun ön şart olduğu inancına dayanır.