WEB SİTESİNDEKİ VERİLER

Modeller:

Bu web sitesinde kullanılan iklim değişikliği tahminleri, Almanya’daki Max Planck Enstitüsü’nün Genel Sirkülasyon Modeli olan ECHAM5 ile gerçekleştirilen A2 senaryo simülasyonuna dayanmaktadır. Çıktıların daha yüksek çözünürlüğe (27 km) ölçeklendirilmesi, ICTP-RegCM3 adlı (İtalya’nın Trieste şehrindeki Uluslararası Kuramsal Fizik Merkezi’nin bölgesel iklim modeli) Bölgesel İklim Modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Senaryo:
A2, yüksek emisyon senaryosudur. “A2’nin hikayesinde ve senaryosunda, global nüfusun sürekli arttığı ve diğer senaryolara kıyasla daha parçalanmış ve yavaş artan bölgesel ekonomik büyümenin görüldüğü, çok heterojen bir dünya anlatılmaktadır.” link

Sıcak nokta analizi:
Sıcak nokta şehirler veya havzalar, ilgili verilerin (örneğin 81 ilin nüfusu) ortalamasına ve standart sapmaya göre belirlenmiştir. Eğer değerler ortalama artı iki standart sapmadan daha fazla ise (ortalama + 2 * standart sapma), söz konusu şehirler veya havzalar sıcak noktalar olarak belirlenmiştir. Örneğin İstanbul ve Ankara, nüfusları bütün illerin ortalaması artı iki çarpı standart sapmadan daha büyük olduğu için, nüfus açısından sıcak noktalardır.

Veriler:
Gözlemsel yağış ve sıcaklık verileri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden elde edilen verilerdir. Su potansiyeli verileri, Devlet Su İşleri’nden elde edilmiştir. Orman verileri, Orman Genel Müdürlüğü’nden elde edilmiştir. Demografi ve sektör (tarım, turizm ve enerji) verileri, Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) elde edilmiştir.

Yazılım:
Haritalar, bir Coğrafi Bilgi Sistemi (ArcMap) kullanılarak hazırlanmıştır.
Grafikler NCL (NCAR Command Language) ve Excel ile hazırlanmıştır.

Daha fazla bilgi:

Bu web sitesinde kullanılan verilerle ilgili daha çok bilgi almak için, lütfen aşağıdaki yayınlara başvurunuz:

Bozkurt, D., U. Turuncoglu, O.L. Sen, B. Onol, and H.N. Dalfes, 2011: Downscaled simulations of the ECHAM5, CCSM3 and HadCM3 global models for the eastern Mediterranean-Black Sea region: Evaluation of the reference period, Climate Dynamics, DOI 10.1007/s00382-011-1187-x

Bozkurt, D., Sen, O.L., 2013: Climate change impacts in the Euphrates-Tigris Basin based on different model and scenario simulations. Journal of Hydrology, 480, 149-161.

Sen, O.L., A. Unal, D. Bozkurt and T. Kindap, 2011: Temporal Changes in Euphrates and Tigris Discharges and Teleconnections, Environmental Research Letters, 6, 024012, doi:10.1088/1748-9326/6/2/024012.

Sen, O.L., 2013: A holistic view of climate change and its impacts in Turkey, Mercator-IPC Report, SU-Istanbul Policy Center. Link

Demir, C., Yıldız, H., Cingöz, A., Simav, M., Türkiye Kıyılarında Uzun Dönemli Deniz Seviyesi Değişimleri, 13 sayfa, V. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, 5-7 Mayıs 2005, Bodrum.

Önol B., D. Bozkurt, U. Turuncoglu, O.L. Sen, and H.N. Dalfes (2013). Evaluation of the 21st century RCM simulations driven by multiple GCMs over the Eastern Mediterranean-Black Sea region. Climate Dynamics. doi:10.1007/s00382-013-1966-7.

Sarıkaya, M.A., Türkiye’nin güncel buzulları, Fiziki Coğrafya Araştırmaları: Sistematik ve Bölgesel (içinde), Türk Coğrafya Kurumu Yayınları, Sayı: 6, 527-544, İstanbul 2011.