• 1961-1990 DÖNEMİ İÇİN MODELE GÖRE TAHMİNİ SICAKLIK (℃)

    3.79 - 4 7.01 - 8 11.1 - 12 15.1 - 16 19.1 - 20 22.1 - 23
  • 2041–2070 DÖNEMİ İÇİN MODELE GÖRE TAHMİNİ SICAKLIK (℃)

    3.79 - 4 7.01 - 8 11.1 - 12 15.1 - 16 19.1 - 20 22.1 - 23
  • 2071 – 2099 DÖNEMİ İÇİN MODELE GÖRE TAHMİNİ SICAKLIK (℃)

    3.79 - 4 7.01 - 8 11.1 - 12 15.1 - 16 19.1 - 20 22.1 - 23

Sıcaklık

Bu haritalarda 1961-1990, 2041-2070 ve 2071-2099 olmak üzere üç farklı dönem için, modele göre Türkiye’deki tahmini ortalama yıllık sıcaklık dağılımı görülmektedir. Türkiye’de sıcaklıklar güney kıyı bölgelerinde 18°C iken, doğuda yüksek yaylaların çoğunda 4°C’nin altına kadar iniyor. Gözlemlenen sıcaklıklarla karşılaştırma yapıldığında, 1961-1990 dönemi için modelle elde edilen sıcaklıkların oldukça doğru olduğu görülüyor.

C1961-1990 haritası, ileri tarihli haritalarla karşılaştırıldığında, gelecekte Türkiye’nin her yerinde sıcaklıkların artacağı görülüyor. Bu artışlar değişim haritalarında (1961-1990) - (2041-2070), ve
(1961-1990) - (2071-2099) daha açık bir biçimde sergileniyor.