• 1961-1990 DÖNEMİ İÇİN MODELE GÖRE TAHMİNİ GÜNEŞ IŞINIMI (W/m²)

    148-165 186-189 201-204 216-219 227-230 242-255
  • 2041–2070 DÖNEMİ İÇİN MODELE GÖRE TAHMİNİ GÜNEŞ IŞINIMI (W/m²)

    148-165 186-189 201-204 216-219 227-230 242-255
  • 2071 – 2099 DÖNEMİ İÇİN MODELE GÖRE TAHMİNİ GÜNEŞ IŞINIMI (W/m²)

    148-165 186-189 201-204 216-219 227-230 242-255

GÜNEŞ IŞINIMI

Bu haritalarda 1961-1990, 2041-2070 ve 2071-2099 olmak üzere üç farklı dönem için, modele göre Türkiye’deki tahmini ortalama güneş radyasyonu dağılımı gösteriliyor. 1961-1990 haritası Türkiye’nin güney enlemlerinden kuzey enlemlerine doğru gidildikçe güneş radyasyonunda aşamalı olarak hafif bir azalma olduğunu gösteriyor.

1961-1990 haritası, ileri tarihli haritalarla karşılaştırıldığında, gelecekte Türkiye’nin çoğu yerinde güneş radyasyonunun bir miktar artacağı görülebilir. Bu artışlar değişim haritalarında (1961-1990) - (2041-2070), and (1961-1990) - (2071-2099) daha açık bir biçimde sergileniyor.