• 1961-1990 DÖNEMİ İÇİN MODELE GÖRE TAHMİNİ YAĞIŞ (mm)

    234.2 - 300 600.1 - 675 900.1 - 975 1.200.1 - 1.275 1.650.1 - 6.000
  • 2041–2070 DÖNEMİ İÇİN MODELE GÖRE TAHMİNİ YAĞIŞ(mm)

    234.2 - 300 600.1 - 675 900.1 - 975 1.200.1 - 1.275 1.650.1 - 6.000
  • 2071 – 2099 DÖNEMİ İÇİN MODELE GÖRE TAHMİNİ YAĞIŞ (mm)

    234.2 - 300 600.1 - 675 900.1 - 975 1.200.1 - 1.275 1.650.1 - 6.000

Yağış

Bu haritalar 1961-1990, 2041-2070 ve 2071-2099 olmak üzere üç farklı dönem için, modele göre Türkiye’deki tahmini yıllık yağış dağılımını gösteriyor. Türkiye’nin en düşük yıllık yağış alan yeri (300 mm’den az), orta Anadolu platosunun güneyindeki Karaman’dır ve en çok yağış alan yeri (2.000 mm’den fazla) kuzeydoğudaki Rize’dir. 1961-1990 yılları için modelle tahmin edilen yağış ile gözlemlenen yağış arasında bir karşılaştırma yapıldığında, modelin Türkiye’deki yağışı oldukça başarılı bir şekilde tahmin ettiği görülüyor.

1961-1990 haritası, ileri tarihli haritalarla karşılaştırıldığında, gelecekte Türkiye’nin güney bölgelerinde yağışın azalacağı, kuzey bölgelerinde ise bir miktar artabileceği görülebilir. Bu artışlar değişim haritalarında (1961-1990) - (2041-2070), ve (1961-1990) - (2071-2099) daha açık bir biçimde sergileniyor.