• İLLERE GÖRE ORMAN ÖRTÜSÜ (%)

    Orman Örtüsü Yüzdesi


    0% - 3% 4% - 9% 10% - 20% 21% - 35% 36% - 53%

    Verimli    Verimsiz

Açık mavi çizgi günümüzdeki 600 mm yağış eğrisini, kahverengi ise onun gelecekteki (2071 – 2099) konumunu göstermektedir.

Orman Yangınları

Türkiye’deki orman örtüsü oldukça büyük olmasına rağmen - yaklaşık 21,5 milyon hektar (Türkiye’nin toplam alanının yaklaşık %27’si) - ormancılık Türkiye’de büyük bir sektör değildir. Orman örtüsünün yarısı verimli, diğer yarısı ise verimsiz olarak sınıflandırılır.

Orman yangınları ile ilgili kayıtlar, Akdeniz, Ege ve Marmara bölgesindeki ormanların hâlihazırda yüksek risk altında olduğunu gösteriyor. Tipik Akdeniz iklimi özelliğini taşıyan bu bölgelerde yaz aylarında çok az yağmur yağdığından veya hiç yağmur yağmadığından, orman yangınlarının sayısında ciddi bir artış görülüyor.

İklim değişikliği konusunda yapılan tahminlere göre, sıcaklıklar artmaya devam ederken, yağış miktarı da azalacak. Bu bölgelerde daha çok orman yangını olması beklenebilir. Günümüzde az yangın çıkan bölgelerde ileride daha çok orman yangını görülebilir. Özellikle Türkiye’nin güney ve batı bölgelerinde, hava daha sıcak ve kuru hale geldikçe, mevcut orman örtüsünün devamlılığını sağlamak çok zor olabilir.