• İLLERE GÖRE KURULU GÜÇ (MW)

    1000 Termik Rüzgar Hidrolik Atık

Enerji

Türkiye’de tüketilen elektrik enerjisinin önemli bir kısmı, kömür, linyit ve doğal gaz gibi fosil yakıtların yakılması sonucu elde edilir. Türkiye’de büyük fosil yakıt rezervleri yoktur, bu yüzden enerji sektörü Rusya ve Azerbaycan gibi ülkelerden yapılan ithalata bağımlıdır. Türkiye’deki toplam kurulu güç, yaklaşık 60.000 MW’dır; bunun %35’i hidroelektrik enerji, %4’ü rüzgar enerjisi ve geri kalanı fosil yakıtlardan (kömür, doğal gaz, vb.) elde edilen enerjidir.

Son yıllarda Türkiye’de, dış kaynaklı fosil yakıtlara bağımlılık düzeyini azaltmak amacıyla, hidroelektrik, rüzgar ve güneş enerjisine (yenilenebilir enerji kaynaklarına) daha çok yatırım yapılıyor. Türkiye’de hidroelektrik enerji ve rüzgar enerjisi açısından görece büyük bir potansiyel ve güneş enerjisi açısında oldukça büyük bir potansiyel vardır.

İklim değişikliği konusunda yapılan tahminlere göre:

Türkiye’deki hidroelektrik enerji potansiyeli 35.000 MV’tır. Mevcut kurulu güç 20.000 MW’tır, yani kullanılabilecek 15.000 MW’lık potansiyel vardır. Türkiye’de Fırat ve Dicle gibi büyük havzalardaki su potansiyelinde yaşanacağı tahmin edilen düşüşler, hidrolik kaynaklardan enerji elde etme konusunu olumsuz yönde etkileyecek.

2013 istatistiklerine göre, Türkiye’deki kurulu rüzgar gücü yaklaşık 2.400 MW’tır. 2013 itibariyle, 600 MW’lık güç için kurulum devam etmekteydi. Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’ne göre, Türkiye’nin rüzgar enerjisi potansiyeli yaklaşık 48.000 MW’tır (8.000 MW çok verimli ve 40.000 MW orta düzeyde verimli). Bu potansiyelin önemli bir kısmı ülkenin batısında, özellikle Çanakkale, Balıkesir ve İzmir’dedir. Türkiye’nin kuzey batısında hâlihazırda yüksek olan rüzgar enerjisi potansiyelinin ileride daha da artacağı tahmin ediliyor.

Türkiye’deki güneş enerjisi potansiyeli, yaklaşık 56.000 MW’lık doğal gaz santraline eşittir. Bu, Türkiye’deki mevcut kurulu güce çok yakındır. Gelecekte Türkiye çapında güneş enerjisi potansiyelinde küçük bir artış yaşanacağı söylenebilir.